Lời bài hát: Cải lương xưa trước 1975 Tóc mai sợi vắn – NSND Bạch Tuyết

Cải lương xưa trước 1975 Tóc mai sợi vắn – NSND Bạch Tuyết - , , , , , ,

Cải lương xưa trước 1975 Tóc mai sợi vắn – NSND Bạch Tuyết