Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Võ Tắc Thiên – Phi Nhung- Bình Tinh – Nguyễn Phú Quý

Trích đoạn cải lương Võ Tắc Thiên – Phi Nhung- Bình Tinh – Nguyễn Phú Quý - , ,

Trích đoạn cải lương Võ Tắc Thiên – Phi Nhung- Bình Tinh – Nguyễn Phú Quý