Lời bài hát: Tình ca Việt: Dạ cổ hoài Lang – Những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân

Tình ca Việt: Dạ cổ hoài Lang – Những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân -

https://www.youtube.com/watch?v=5vxLiU59jhU

https://www.youtube.com/watch?v=nkjeDwQVaJ8

 

Tình ca Việt: Dạ cổ hoài Lang – Những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân