Lời bài hát: Tình ca Việt: Dạ cổ hoài Lang – Những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân

Tình ca Việt: Dạ cổ hoài Lang – Những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân -

 

Tình ca Việt: Dạ cổ hoài Lang – Những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân