Lời bài hát: Nhạc Cải lương: Tuyển tập những bài tân cổ hay và cảm động về cha mẹ

Nhạc Cải lương: Tuyển tập những bài tân cổ hay và cảm động về cha mẹ -

Nhạc Cải lương: Tuyển tập những bài tân cổ hay và cảm động về cha mẹ của NSUT Thanh Ngân

 

 

Nhạc Cải lương: Tuyển tập những bài tân cổ hay và cảm động về cha mẹ