Lời bài hát: Hành trang về cõi Phật – Tuyển tập tân cổ Phật giáo NSUT Thanh Ngân

Hành trang về cõi Phật – Tuyển tập tân cổ Phật giáo NSUT Thanh Ngân -

Lời bài hát: Hành trang về cõi Phật
Thể loại: Tân cổ
Album: Suối nguồn từ bi – tuyển tập tân cổ giao duyên về Phật giáo hay nhất
Hành trang về cõi Phật – Tuyển tập tân cổ Phật giáo NSUT Thanh Ngân

Tính là tin những lời Phật dạy, Hạnh là thực hành sáu chữ hồn danh, nguyện ngày sau đắc quả vô sanh, cứu sinh chúng  còn trầm luân trong sáu nẻo.Tính , hạnh , nguyện là bí quyết tu hành tuyệt diệu của pháp môn tịnh độ, là thuyền bè đưa chúng sanh qua bờ giải thoát…

Tín hanh nguyện là hành trang về cõi phật Đuốc quang minh dẫn dắt lối ta đi Là duyên lành khai mở tánh từ bi Là diệu pháp để đoạn ly nghiệp thất. Hãy giữ trọn lòng tu, niệm di đà tan nghiệp chướng Tin phật từ bi lai nghinh tiếp dẫn Thoát cảnh luân hồi, không rơi vào lục đạo khổ đau Tin diệu pháp thâm cao, của Đức Thích Ca muốn cứu độ muôn loài Thiên thuyết pháp ngôn tu hành mau đắt quả Niệm Đức Phật Di Đà, nguyện sinh về cõi tây phương..

Các bạn có thểm tìm kiếm thêm:

  • NSUT Thanh Ngân
  • Tuyển tập tân cổ Phật giáo
  • Cải lương Thanh Ngân
Hành trang về cõi Phật – Tuyển tập tân cổ Phật giáo NSUT Thanh Ngân