Lời bài hát: Ca Cảnh Lấy Vợ Người Ta – NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh (Live Show Về Lại Cội Nguồn 6 Kim Tử Long)

Ca Cảnh Lấy Vợ Người Ta – NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh (Live Show Về Lại Cội Nguồn 6 Kim Tử Long) - ,

Ca Cảnh Lấy Vợ Người Ta – NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh (Live Show Về Lại Cội Nguồn 6 Kim Tử Long)