Lời bài hát: Cải lương Bước thăng trầm – Thoại Mỹ, Lê Tử, Quốc Kiệt

Cải lương Bước thăng trầm – Thoại Mỹ, Lê Tử, Quốc Kiệt - , ,

Cải lương Bước thăng trầm – Thoại Mỹ, Lê Tử, Quốc Kiệt