Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Đưa em về quê Mẹ – Phượng Hằng, Lê Tứ, Tô Tấn Loan

Trích đoạn cải lương Đưa em về quê Mẹ – Phượng Hằng, Lê Tứ, Tô Tấn Loan - , ,

Trích đoạn cải lương Đưa em về quê Mẹ – Phượng Hằng, Lê Tứ, Tô Tấn Loan