Lời bài hát: Cải lương hài hước Đi đòi vợ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương hài hước Đi đòi vợ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền - ,

Cải lương hài hước Đi đòi vợ với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú cải lương Kim Tử Long, Ngọc Huyền và một số diễn viên khác…đi đòi vợ dựa trên …

Cải lương hài hước Đi đòi vợ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền