Lời bài hát: Cải lương Hạnh phúc trăm năm – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương Hạnh phúc trăm năm – Ngọc Huyền, Vũ Linh - ,

Cải lương Hạnh phúc trăm năm – Ngọc Huyền, Vũ Linh