Lời bài hát: Cải lương Hảo ngọt – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Hảo ngọt – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Hảo ngọt – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thoại Mỹ