Lời bài hát: Cải lương Hoa Bướm ngày xưa – Vũ Linh, Phượng Mai

Cải lương Hoa Bướm ngày xưa – Vũ Linh, Phượng Mai - ,

Cải lương Hoa Bướm ngày xưa – Vũ Linh, Phượng Mai