Lời bài hát: Cải lương xưa Dãy Ngân Hà – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương xưa Dãy Ngân Hà – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương xưa Dãy Ngân Hà – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ