Lời bài hát: Cải Lương Xưa Đoạn Cuối Hai Cuộc Tình – Vũ Linh, Hương Lan, Phương Hồng Thủy

Cải Lương Xưa Đoạn Cuối Hai Cuộc Tình – Vũ Linh, Hương Lan, Phương Hồng Thủy - , ,

Cải Lương Xưa Đoạn Cuối Hai Cuộc Tình – Vũ Linh, Hương Lan, Phương Hồng Thủy