Lời bài hát: Cải Lương Xưa Nhạc Tình – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy

Cải Lương Xưa Nhạc Tình – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy - , ,

Cải Lương Xưa Nhạc Tình – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy