Lời bài hát: Cải Lương Xưa Nỗi Buồn Con Gái – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng

Cải Lương Xưa Nỗi Buồn Con Gái – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng - , ,

Cải Lương Xưa Nỗi Buồn Con Gái – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng