Lời bài hát: Cải lương Một thoáng hương yêu – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương Một thoáng hương yêu – Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Một thoáng hương yêu – Vũ Linh, Ngọc Huyền