Lời bài hát: Cải lương Nỗi buồn trong mắt em – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương Nỗi buồn trong mắt em – Ngọc Huyền, Vũ Linh - ,

Cải lương Nỗi buồn trong mắt em – Ngọc Huyền, Vũ Linh