Lời bài hát: Cải lương nước mắt trẻ thơ – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương nước mắt trẻ thơ – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương nước mắt trẻ thơ – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thoại Mỹ