Lời bài hát: Cải lương Ru nửa vầng trăng – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ

Cải lương Ru nửa vầng trăng – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Ru nửa vầng trăng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Diệp Lang.. ru nửa vầng trăng là…

Cải lương Ru nửa vầng trăng – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ