Lời bài hát: Cải lương Sương mù che lối em – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương Sương mù che lối em – Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Sương mù che lối em – Vũ Linh, Ngọc Huyền