Lời bài hát: Cải lương tân cổ Đi cày tuyển tập tân cổ hay Tài Linh, Vũ Linh

Cải lương tân cổ Đi cày tuyển tập tân cổ hay Tài Linh, Vũ Linh - ,

Cải lương tân cổ Đi cày tuyển tập tân cổ hay Tài Linh, Vũ Linh