Lời bài hát: Cải lương Thân phận bọt bèo (Bông tràm trắng) – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương Thân phận bọt bèo (Bông tràm trắng) – Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Thân phận bọt bèo (Bông tràm trắng) – Vũ Linh, Ngọc Huyền