Lời bài hát: Cải lương: Thiên Đường Tình Ái – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ

Cải lương: Thiên Đường Tình Ái – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương: Thiên Đường Tình Ái – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ