Lời bài hát: Cải lương Tìm Nhau – Minh Phụng, Tài Linh, Thanh Ngân

Cải lương Tìm Nhau – Minh Phụng, Tài Linh, Thanh Ngân - , ,

Cải lương Tìm Nhau – Minh Phụng, Tài Linh, Thanh Ngân