Lời bài hát: Cải lương Tình nào cho nhau – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương Tình nào cho nhau – Ngọc Huyền, Vũ Linh - ,

Cải lương Tình nào cho nhau – Ngọc Huyền, Vũ Linh