Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ: Trái tim mùa đông – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ

Cải lương tuồng cổ: Trái tim mùa đông – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương tuồng cổ: Trái tim mùa đông – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ