Lời bài hát: Cải lương xã hội: Ánh sáng phù dung – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội: Ánh sáng phù dung – Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải lương xã hội: Ánh sáng phù dung – Vũ Linh, Ngọc Huyền