Lời bài hát: Cải lương xã hội Bãi bồi bến lở – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội Bãi bồi bến lở – Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải lương xã hội Bãi bồi bến lở – Vũ Linh, Ngọc Huyền