Lời bài hát: Cải lương xã hội Con trai – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Vân Hà

Cải lương xã hội Con trai – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Vân Hà - , ,

Cải lương xã hội Con trai – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Vân Hà