Lời bài hát: Cải lương xã hội: Duyên kiếp bèo mây – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân

Cải lương xã hội: Duyên kiếp bèo mây – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân - , ,

Cải lương xã hội: Duyên kiếp bèo mây – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân