Lời bài hát: Cải lương xã hội: Mẹ chồng nàng dâu – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội: Mẹ chồng nàng dâu – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương xã hội: Mẹ chồng nàng dâu – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ