Lời bài hát: Cải lương xưa Người đi trong ngõ tối – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xưa Người đi trong ngõ tối – Ngọc Huyền, Vũ Linh - ,

Cải lương xưa Người đi trong ngõ tối – Ngọc Huyền, Vũ Linh