Lời bài hát: Cải lương xã hội Em tôi – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Em tôi – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân - ,

Cải lương xã hội Em tôi – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân