Lời bài hát: Cải Lương Xưa Tàu Ra Xứ Huế – Vũ Linh, Tài Linh – cải lương xã hội hài hước trước 1975

Cải Lương Xưa Tàu Ra Xứ Huế – Vũ Linh, Tài Linh – cải lương xã hội hài hước trước 1975 - ,

Cải Lương Xưa Tàu Ra Xứ Huế – Vũ Linh, Tài Linh – cải lương xã hội hài hước trước 1975