Lời bài hát: Điệu buồn Phương Nam – Tuyển tập tân cổ hay nhất về miền Tây NSUT Thanh Ngân

Điệu buồn Phương Nam – Tuyển tập tân cổ hay nhất về miền Tây NSUT Thanh Ngân -

Điệu buồn Phương Nam – Tuyển tập tân cổ hay nhất về miền Tây NSUT Thanh Ngân