Lời bài hát: Hoài cổ tân cổ giao duyên – Nghệ sĩ NSUT Kim Tiểu Long, NSUT Thanh Ngân

Hoài cổ tân cổ giao duyên – Nghệ sĩ NSUT Kim Tiểu Long, NSUT Thanh Ngân - ,

Hoài cổ tân cổ giao duyên – Nghệ sĩ NSUT Kim Tiểu Long, NSUT Thanh Ngân