Lời bài hát: Liên khúc em về kẻo trời mưa- Nhớ người yêu/ Nghệ sĩ Dương Đình Trí- NSUT Thanh Ngân

Liên khúc em về kẻo trời mưa- Nhớ người yêu/ Nghệ sĩ Dương Đình Trí- NSUT Thanh Ngân - ,

Liên khúc em về kẻo trời mưa- Nhớ người yêu/ Nghệ sĩ Dương Đình Trí- NSUT Thanh Ngân