Lời bài hát: Tân cổ Trở lại Bạc Liêu – NSUT Thanh Ngân Soạn giả Vũ Đức Sao Biển

Tân cổ Trở lại Bạc Liêu – NSUT Thanh Ngân Soạn giả Vũ Đức Sao Biển -

Tân cổ Trở lại Bạc Liêu – NSUT Thanh Ngân Soạn giả Vũ Đức Sao Biển