Lời bài hát: Thiên duyên tiền định – Tuyển tập tân cổ giao duyên hài hước/ NSUT Kim Tử Long, NSUT Thanh Ngân

Thiên duyên tiền định – Tuyển tập tân cổ giao duyên hài hước/ NSUT Kim Tử Long, NSUT Thanh Ngân - ,

Thiên duyên tiền định – Tuyển tập tân cổ giao duyên hài hước/ NSUT Kim Tử Long, NSUT Thanh Ngân