Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ Duyên Phận – NSUT Thanh Ngân

Tuyển tập tân cổ Duyên Phận – NSUT Thanh Ngân -

Tuyển tập tân cổ Duyên Phận – NSUT Thanh Ngân