Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất NSUT Thanh Ngân

Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất NSUT Thanh Ngân -

Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất NSUT Thanh Ngân