Lời bài hát: Nhạc cải lương: Tuyển tập tân cổ hay nhất của Thanh Ngân (NSUT)

Nhạc cải lương: Tuyển tập tân cổ hay nhất của Thanh Ngân (NSUT) -

Nhạc cải lương: Tuyển tập tân cổ hay nhất của Thanh Ngân – Thanh Ngân (NSUT)

Nhạc cải lương: Tuyển tập tân cổ hay nhất của Thanh Ngân (NSUT)