Lời bài hát: Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất – Cải lương hài: Bánh bông lan – Về Sa Giang

Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất – Cải lương hài: Bánh bông lan – Về Sa Giang - ,

Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất – Cải lương hài: Bánh bông lan – Về Sa Giang