Lời bài hát: Vua vọng cổ: Út Trà Ôn, Văn Hường- Những bài tân cổ, ca cổ để đời hay đặc sắc nhất

Vua vọng cổ: Út Trà Ôn, Văn Hường- Những bài tân cổ, ca cổ để đời hay đặc sắc nhất - ,

Vua vọng cổ: Út Trà Ôn, Văn Hường- Những bài tân cổ, ca cổ để đời hay đặc sắc nhất