Lời bài hát: Cải lương Tiếng hát Muồng Tênh – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Út Hậu

Cải lương Tiếng hát Muồng Tênh – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Út Hậu - ,

Tiếng Hát Muồng Tênh – Truoc 1975 – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Út Hậu, Diệu Hiền, Việt Hùng, Ngọc Nuôi
Sáng tác: Mộc Linh

Cải lương Tiếng hát Muồng Tênh – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Út Hậu