Lời bài hát: Cải lương Nhân quả – Lệ Thủy, Thanh Sang, Út Trà Ôn

Cải lương Nhân quả – Lệ Thủy, Thanh Sang, Út Trà Ôn - , ,

Cải lương Nhân quả – Lệ Thủy, Thanh Sang, Út Trà Ôn