Lời bài hát: Cây trứng cá sau vườn – Tuyển tập cải lương xưa Út Trà Ôn, Út Bạch Lan

Cây trứng cá sau vườn – Tuyển tập cải lương xưa Út Trà Ôn, Út Bạch Lan - ,

Cây trứng cá sau vườn – Tuyển tập cải lương xưa Út Trà Ôn, Út Bạch Lan