Lời bài hát: Cải lương Bí Mật Trái Tim – Tuyển tập cải lương tâm lý xã hội hay nhất – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương Bí Mật Trái Tim – Tuyển tập cải lương tâm lý xã hội hay nhất – Vũ Linh, Tài Linh - ,

Cải lương Bí Mật Trái Tim – Tuyển tập cải lương tâm lý xã hội hay nhất – Vũ Linh, Tài Linh