Lời bài hát: Cải lương Phận gái long đong – Tài Linh, Ngọc Giàu, Vân Hà, Tâm Tâm

Cải lương Phận gái long đong – Tài Linh, Ngọc Giàu, Vân Hà, Tâm Tâm - , ,

Cải lương Phận gái long đong – Tài Linh, Ngọc Giàu, Vân Hà, Tâm Tâm